พิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) และพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 04:07

 

 


วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) และพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณความดี แสดงความกตัญญูกตเวที สดุดีวีรชน และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้วัฒนายั่งยืนสืบไป โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2