กิจกรรมวันครู กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 เวลา 03:29

 

 


วันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมวันครู ซึ่งกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู สร้างความร่วมมือ ความสามัคคี จากนั้นได้อ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และสาร พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพระครูสิริรัตนโสภิต,ดร. ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

LAST_UPDATED2