กิจกรรมทำบุญระหว่างพรรษาในวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๖๑ (วัดสามัคคีบุญญาราม) พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018 เวลา 08:27

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดกิจกรรมทำบุญระหว่างพรรษาเนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดสามัคคีบุญญาราม (ธ.) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมทำบุญกับพี่น้องคณะศรัทธาวัดสามัคคีบุญญาราม (ธ.) เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจัง

 

LAST_UPDATED2