พิธีประดับเข็ม พ.ศาสนการด้านการศึกษา พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 08:24

          เมื่อวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕  นายมงคล  ขัดผาบ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  ร่วมพิธีประดับเข็ม พศ. แก่พนักงานศาสนการด้านการศึกาา กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง  จำนวน  ๖๐  คน  โดยมี  พระครูสิริกิจจาภรณ์  รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง/เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  เป็น  ประธานฝ่ายสงฆ์  ณ  วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

ภาพกิจกรรมพิธีประดับเข็ม

LAST_UPDATED2