ทำบุญวันธรรมสวนะ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 01:34

          เมื่อวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๕  นายมงคล  ขัดผาบ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่  ทำกิจกรรมทำบุญในวันธรรมสวนะระหว่างเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕  ณ วัดทุ่งจี้ศรีเจริญ  ต.ทุ่งกว๋าว  อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  โดยมีข้าราชการและราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญระหว่างพรรษาอย่างคับคั่ง

 

กำหนดการทำบุญวันธรรมสวนะ

- วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  วัดบ้านหนอง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ

- วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕  วัดทุ่งจี้ศรีเจริญ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน

- วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕  วัดกู่เต้าวนาราม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม

- วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  วัดปงกา ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ

- วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  วัดทุ่งไผ่ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม

LAST_UPDATED2