ประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลำปาง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2012 เวลา 01:57

          เมื่อวันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เจ้าคณะจังหวัดลำปาง  (มหานิกาย)  พระราชจินดานายก  ร่วมกับ  คณะสงฆ์จังหวัดลำปางได้จัดประชุมพระสังฆาธิการ  ระดับ  เจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  รักษาการแทนเจ้าอาวาส  หัวหน้าที่พักสงฆ์  จังหวัดลำปาง  ภาค ๖  สมัยสามัญ  ประจำปี  ๒๕๕๕  ขึ้น  ณ  ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง  ต.ต้นธงชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง  โดยมี  พระธรรมราชานุวัตร  เจ้าคณะภาค ๖  เป็น ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และ  นายมงคล  ขัดผาบ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  กล่าวต้อนรับเจ้าคณะภาค ๖ รวมทั้งคณะสงฆ์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรูป  
LAST_UPDATED2