พิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศฯ และพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดจองคำ ลำปาง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 08:59

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ “พระปิฎกโมลี”  ฉลองปริญญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยค, ฉลองเปรียญธรรม ประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ.๘ และพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา  ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง โดยมี ฯพณฯ บุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและกล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี นายสุรชัย จงรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อ่านประกาศสัญญาบัตรตั้งพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ “พระปิฎกโมลี” และนายมงคล ขัดผาบ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง อ่านประวัติผู้สอบเปรียบธรรมได้ จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ที่สอบเปรียญธรรมได้และกล่าวสัมโมทนียกถาปิดงาน
LAST_UPDATED2