มอบประกาศตั้งวัด พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 08:01

          เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  ได้จัดพิธีมอบใบประกาศตั้งวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยมี  นายบุญเชิด  คิดเห็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นผู้แทนมอบใบประกาศตั้งวัด  ให้แก่  นายศรียน  นุปิง  ผู้ขอตั้งวัดหนองเชียงราน  และ นายจันวัน  อินแก้ววงศ์  ผู้ขอตั้งวัดวังหินพัฒนา  อ.เถิน  จ.ลำปาง  ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำปาง  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุม ๑  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
LAST_UPDATED2