แผนปฏิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:52
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๑-๒
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๓ - ๔
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
LAST_UPDATED2