ประชุมคณะสงฆ์ อำเภอเมืองลำปาง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 เวลา 02:46

 

 

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ในเขตอำเภอเมืองลำปาง ณ ห้องประชุมวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดย พระครูอนุศาสก์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานการประชุม นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม และถวายความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบการบิณฑบาตรของพระสงฆ์

 

LAST_UPDATED2