โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสู่สถานศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2018 เวลา 06:39

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสู่สถานศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ณ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา จำนวน ๒๖๐ คน โดยมีพระมหานพดล สุวณฺเมธี รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นายอธิษฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง และทีมวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร

 

LAST_UPDATED2