โครงการอบรมไวยาวัจกร พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 06:23

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดอบรมไวยาวัจกรจังหวัดลำปาง โดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ได้กล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของไวยาวัจกร

LAST_UPDATED2