ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเกาะคา พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2013 เวลา 03:20

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ การปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการบริหารจัดการวัด ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา

LAST_UPDATED2