ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 04:24

 นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธี "สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐ คน และมีประชาชนจังหวัดลำปางเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ดังกล่าวประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน

LAST_UPDATED2