สวัสดีปีใหม่ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2012 เวลา 06:25

นายอุบลพันธ์  ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าขอรับพรปีใหม่จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ และรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้ง ๓ ท่าน   

LAST_UPDATED2