มอบทุนการศึกษา พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2012 เวลา 08:35

เมื่อวันที่  ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๕๕" ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ทั้งนี้มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช จัดเงินทุนให้ทุกจังหวัด ระดับประถมศึกษา ๑๐ ทุน ระดับมัธยมศึกษา ๙ ทุน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้อีก ๘ ทุน โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด ๒๗ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท

LAST_UPDATED2