การประชุมพระสังฆาธิการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09:40

 

 


วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2