งานสรงน้ำพระสุวัณณสิลาพุทธมหามงคลมุนี(พระศิลาทอง) และสืบชาตาหลวง ประจำปี พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 03:44

 

 


วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมงานสรงน้ำพระสุวัณณสิลาพุทธมหามงคลมุนี(พระศิลาทอง) และสืบชาตาหลวง ประจำปี ณ วัดบ้านไร่(ศิลาทอง) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวาธิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ คณะสงฆ์ และศรัทธาวัดบ้านไร่(ศิลาทอง) ได้ร่วมกันสร้างพระสุวัณณสิลาพุทธมหามงคลมุนี(พระศิลาทอง) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นศิลปะทรงล้านนา(พระสิงห์ ๑) ใช้หินแกะสลักทั้งองค์ เป็นพระคู่บ้านไร่(ศิลาทอง)ที่มีอาชีพเจาะครกหินและเป็นที่สักการะแก่ศรัทธาสาธุชนทั่วไป

LAST_UPDATED2