การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 07:32

 

 


วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม) และพระโพธิญาณรังสี เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ) เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา และในเวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม) เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ทั้งนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯดังกล่าว

LAST_UPDATED2