พิธีเปิดงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน จังหวัดลำปาง (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2019 เวลา 09:59

 

 


วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง ได้จัดพิธีเปิดงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน จังหวัดลำปาง (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีในการทำบุญตั้งธรรมหลวงให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง ทั้งนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ มณฑลพิธีลานมณฑปหลวงพ่อเกษม เขมโก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2