ประชุมวาระปรึกษาหารือการยื่นขอออกโฉนดที่ดินวัดดอยพระฌาน (ร้าง) พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 19 พฤษจิกายน 2018 เวลา 11:05

 

 

วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมวาระปรึกษาหารือการยื่นขอออกโฉนดที่ดินวัดดอยพระฌาน (ร้าง) ร่วมกับนายอำเภอแม่ทะ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอแม่ทะ หน่วยงานในสังกัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

LAST_UPDATED2