การประชุมพระสังฆาธิการ อำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมืองปาน พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 14 พฤษจิกายน 2018 เวลา 11:04

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ และเลขานุการทุกระดับ ณ วัดดงนั่งคีรีชัย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และเวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองปาน จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ โดย นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด ได้นำวาระเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ และถวายความรู้ คำแนะนำแด่พระสงฆ์ในประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือชี้แจงแนวทางปฏิบัติในครั้งนี้ด้วย

 

LAST_UPDATED2