กิจกรรมรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 09 พฤษจิกายน 2018 เวลา 03:28

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกมลรัตน์ ทองจิบ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมการรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง โดยได้ช่วยกันทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษใบไม้บริเวณวัด

 

LAST_UPDATED2