พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018 เวลา 00:04

 

 

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระอุโบสถ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ผู้ร่วมพิธีต่างได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา ตั้งจิตอธิฐานขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพร ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนชาวไทย

 

LAST_UPDATED2