Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2019 เวลา 09:14

 

 


วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวปฏิบัติตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ โดยมีนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานการเปิดโครงการฯ และมี ดร.กฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายเดชกำพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ และบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๓๒ คน ณ ห้องประชุมแจ้ซ้อน โรงแรมลำปางรีสอร์ท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดลำปาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2019 เวลา 09:09

 

 


วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางกมลรัตน์ ทองจิบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดลำปาง ถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลแขวงลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดลำปาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2019 เวลา 06:03

 

 


วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ระดับส่วนกลาง และระดับหนเหนือ นำโดยพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ วัด ได้แก่ วัดนาน้อย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และวัดต้นมื่น ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง และนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ถวายการต้อนรับ

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดลำปาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2019 เวลา 04:17

 

 


วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2019 เวลา 04:13

 

 


วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ วิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday236
mod_vvisit_counterYesterday492
mod_vvisit_counterThis week1967
mod_vvisit_counterLast week1726
mod_vvisit_counterThis month7202
mod_vvisit_counterLast month7607
mod_vvisit_counterAll days822559

We have: 6 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ส.ค. 24, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง