Home
อำนาจหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2009 เวลา 03:30


กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙

@@@@@@@@@@@@@@@

· ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
· ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
· ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
· ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
· ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัด ให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
· รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
· ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
· ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
· ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
WinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWink

LAST_UPDATED2
 
กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 04 เมษายน 2014 เวลา 07:18
กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
LAST_UPDATED2
 
ประวัติวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2014 เวลา 06:47
ประวัติวัดอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ประวัติวัดอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
วัดอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
LAST_UPDATED2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2014 เวลา 04:51
รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
LAST_UPDATED2
 
ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 09:23

"ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยพระพุทธศาสนา" ประจำจังหวัดลำปาง สถานที่ตั้ง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ถนนวัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๘๒ ๑๕๗๒ (วันและเวลาราชการ) ๐๘ ๘๒๕๓ ๘๔๓๐ , ๐๘ ๗๙๙๐ ๗๘๑๑ (นอกเวลาราชการ)

ใบสมัครอาสาสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา
LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday118
mod_vvisit_counterYesterday375
mod_vvisit_counterThis week1671
mod_vvisit_counterLast week3445
mod_vvisit_counterThis month8130
mod_vvisit_counterLast month10783
mod_vvisit_counterAll days787377

We have: 22 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: เม.ย. 25, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


ปี๋ใหม่เมือง

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง