Home
ข่าวประชาสัมพันธ์


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 เวลา 02:52

 

 


วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. ได้ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางโดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอห้างฉัตร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และนางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ ในการนี้ พระปลัดมงคล สิริภทฺทเมธี เจ้าอาวาสวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทุ่งบ่อแป้น และนำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมอาคารนวดแผนไทย อาคารกายภาพบำบัด อาคารที่พักผู้ป่วยใน และอาคารปฏิบัติธรรม

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลำปางและตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๑ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว จังหวัดลำปาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 เวลา 02:41

 

 


วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว จังหวัดลำปาง จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๑ วัดจองคำ พระอารามหลวง โดยมีพระเทพปริยัติมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาส นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีประชุมเพลิงสรีรสังขาร พระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ สาสนธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต (ดร.) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 16 มกราคม 2019 เวลา 02:37

 

 


วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีประชุมเพลิงสรีรสังขาร พระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ สาสนธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต (ดร.) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ ณ ฌาปนสถานชั่วคราว วัดไชยมงคล (จองคา) ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก นายอมเรศ ศิลาอ่อน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตรีสุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเคลื่อนขบวนแห่สรีรสังขาร พระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ สาสนธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต (ดร.) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 16 มกราคม 2019 เวลา 02:12

 

 


วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมพิธีเคลื่อนขบวนแห่สรีรสังขาร พระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ สาสนธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต (ดร.) หรือหลวงพ่อ พระธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ พระผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากวัดท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สู่เมรุปราสาทฐานนกการเวก ณ วัดไชยมงคล (จองคา) ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง คณะสงฆ์สหภาพเมียนมา ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะศิษยานุศิษย์ ได้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จะมีการจัดพิธีประชุมเพลิงสรีรสังขาร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดไชยมงคล (จองคา) ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 02 มกราคม 2019 เวลา 03:36

 

 

วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลนครลำปาง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๓๐๐ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดลำปางและนักท่องเที่ยว ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday242
mod_vvisit_counterYesterday304
mod_vvisit_counterThis week897
mod_vvisit_counterLast week3445
mod_vvisit_counterThis month7356
mod_vvisit_counterLast month10783
mod_vvisit_counterAll days786603

We have: 17 guests, 1 bots online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: เม.ย. 23, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


ปี๋ใหม่เมือง

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง