Home
ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้สนับสนุนโครงการเทศนาธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2019 เวลา 07:49

 

 


วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางกมลรัตน์ ทองจิบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดโครงการเทศนาธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้สนับสนุนโครงการฯ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.พินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยปลัดจังหวัดลำปาง นายอำเภอแม่ทะ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ ลานธรรมวัดศรีอ้วน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบวงสรวง และงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019 เวลา 07:35

 

 


วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๙ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวง และงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายสถาพร สุขโข นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง อัยการจังหวัดลำปาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมวันครู กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 เวลา 03:29

 

 


วันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมวันครู ซึ่งกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู สร้างความร่วมมือ ความสามัคคี จากนั้นได้อ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และสาร พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพระครูสิริรัตนโสภิต,ดร. ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 เวลา 03:21

 

 


วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง จากนั้นเวลา ๑๗.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางไปสักการะวัดพระธาตุลำปางหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล และกราบนมัสการพร้อมทั้งสนทนาธรรม พระครูพิธานนพกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวง จากนั้นผู้สูงอายุในชุมชนได้ร่วมผูกข้อมือสู่ขวัญให้กับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และประชาชนจำนวนมากมาให้การต้อนรับ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมสัการะวัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 เวลา 02:58

 

 


วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากนั้นเวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล และลงพื้นที่เยี่ยมสักการะ ณ วัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และกราบนมัสการ พร้อมทั้งสนทนาธรรม พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง โดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ และนางกมลรัตน์ ทองจิบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday141
mod_vvisit_counterYesterday523
mod_vvisit_counterThis week1319
mod_vvisit_counterLast week3445
mod_vvisit_counterThis month7778
mod_vvisit_counterLast month10783
mod_vvisit_counterAll days787025

We have: 34 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: เม.ย. 24, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


ปี๋ใหม่เมือง

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง