JA slide show
 
Home
นิตยภัติ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 02:44
รายงานการโอนเงินนิตยภัติประจำเดือน มิถุนายน 2556 อำเภอห้างฉัตร อำเภอแจ้ห่ม อำเภอสบปราบ อำเภอเมืองปาน อำเภอแม่ทะ อำเภองาว
รายงานการโอนเงินนิตยภัติประจำเดือนมิถุนายน 2556 อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่พริก อำเภอเถิน อำเภอวังเหนือ อำเภอแม่เมาะ อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม และ ฝ่ายธรรมยุต
 
พิธีเปิดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 09:17

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ วัดเกาะวาลุการาม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในการดำเนินชีวิตให้เกิดการพัฒนาตนเองให้รู้จักคิดแก้ไขปัญหารู้จักหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 06:27

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ทั้งนี้นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการปลูกป่า ณ วัดถ้ำขุมทรัพย์จามเทวี ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 05:52

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง โดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้ถวายความรู้และติดตามผลการดำเนินงานพระธรรมทูต และหารือแนวทางดำเนินงานโครงการธรรมะสู่สถานศึกษา โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ และการคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการจิตอาสาพิทักษ์ป่า
วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 01:49

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพิทักษ์ป่าสังฆประชารวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ โดยมีกิจกรรมพิธีสืบชะตาป่า การตักบาตรร่วมกองทุนสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และกิจกรรมรวมพลังอาสาพิทักษ์ป่า ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรม
วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2013 เวลา 09:51

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ วัดเกาะวาลุการาม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในการดำเนินชีวิตให้เกิดการพัฒนาตนเองให้รู้จักคิดแก้ไขปัญหารู้จักหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเผยแผ่ธรรมะกับยุทธวิธีที่ต้องเปลี่ยนแปลง
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2013 เวลา 03:20

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อถวายความรู้แก่พระสงฆ์ในจังหวัดลำปาง เรื่อง "การเผยแผ่ธรรมะกับยุทธวิธีที่ต้องเปลี่ยนแปลง" ขึ้น ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์ได้ทราบถึงเทคนิควิธีการนำเสนอธรรมะที่ปรับใช้ให้เข้ากับสังคมปัจจุบันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำให้ประชาชนเข้าใจหลักพระพุทธศาสนา มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๖๐๐ รูป โดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพุทธศาสนากับธรรมชาติป่าไม้
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2013 เวลา 06:58

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดลำปาง-แพร่ ได้จัดพิธีเปิดโครงการพุทธศาสนากับธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ณ วัดสามัคคีบุญญาราม ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันปลูกป่า ร่วมด้วยคณะสงฆ์และองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณวัดสามัคคีบุญญาราม

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday64
mod_vvisit_counterYesterday448
mod_vvisit_counterThis week512
mod_vvisit_counterLast week2636
mod_vvisit_counterThis month6398
mod_vvisit_counterLast month9821
mod_vvisit_counterAll days866353

We have: 11 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ม.ค. 20, 2020

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง