JA slide show
 
Home
การฝึกอบรมประกันคุณภาพภายใน
วันศุกร์ที่ 23 พฤษจิกายน 2012 เวลา 06:57

 


เมื่อวันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕  นายอุบลพันธ์  ขันผนึก  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  เป็นประธานพิธีเปิดอบรมการประกันคุณภาพภายใน  ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง โดยมีกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเข้าร่วมอบรม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ฝึกอบรมป้องกันไฟไหม้ในวัด จ.ลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษจิกายน 2012 เวลา 06:34

          เมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ได้จัดทำ  "โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖"  ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง  ต.ต้นธงชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง  โดย กลุ่มเป้าหมายก็คือ เจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส พระสงฆ์/สามเณรในเขต อ.เมืองลำปาง รวมจำนวน  ๑๐๐  รูป  เพื่อเตรียมรับสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยในศาสนสถาน และสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย การป้องกัน การระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการขยายผลโครงการ โดยพระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรมนำไปถ่ายทอดและขยายผลสู่ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พศ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๕
วันอังคารที่ 13 พฤษจิกายน 2012 เวลา 02:33

          เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ  ได้ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  ต.เวียงเหนือ  อ.เมือง  จ.ลำปาง  โดยมี  นายอำนาจ  บัวศิริ  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็น ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พศ.ทอดผ้าป่าวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย ลำปาง
วันอังคารที่ 13 พฤษจิกายน 2012 เวลา 02:47

          เมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่า  ณ  วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย  ต.เกาะคา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  โดยมี  นายไพรัช  เสือสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล  เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าครานี้ 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ๒๕๕๕
วันอังคารที่ 06 พฤษจิกายน 2012 เวลา 02:31

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๕  ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส 

ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.เวียงเหนื  อ.เมือง จ.ลำปาง

ในวันเสาร์ที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐ น.

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ

แผนที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 
ต้อนรับ ผอ.อุบลพันธ์สู่พุทธลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 09:42

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.อุบลพันธ์ ขันผนึก ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เดินทางจากจังหวัดพิจิตรมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักพุทธจังหวัดพิจิตรร่วมคณะติดตามส่งผู้บังคับบัญชา โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักพุทธลำปางอำนวยความสะดวก นำคณะจากจังหวัดพิจิตรเยี่ยมชมวัดสำคัญของจังหวัดและเลือกซื้อของที่ระลึกเซรามิกลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานเลี้ยงอำลาส่ง ผอ.มงคลรับตำแหน่งใหม่
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 15:24

          เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้จัดงานพิธีเลี้ยงอำลาส่ง ผอ.มงคล  ขัดผาบ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังฟวัดตาก ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕  โดยมี คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/โรงเรียนพระปริยัติธรรม/กลุ่ม 6 รวมถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ช่อดอกไม้ให้กำลังใจอย่างคับคั่ง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีประดับเข็ม พ.ศาสนการด้านการศึกษา
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 08:24

          เมื่อวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕  นายมงคล  ขัดผาบ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  ร่วมพิธีประดับเข็ม พศ. แก่พนักงานศาสนการด้านการศึกาา กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง  จำนวน  ๖๐  คน  โดยมี  พระครูสิริกิจจาภรณ์  รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง/เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  เป็น  ประธานฝ่ายสงฆ์  ณ  วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday145
mod_vvisit_counterYesterday523
mod_vvisit_counterThis week1323
mod_vvisit_counterLast week3445
mod_vvisit_counterThis month7782
mod_vvisit_counterLast month10783
mod_vvisit_counterAll days787029

We have: 35 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: เม.ย. 24, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง