JA slide show
 
Home
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 09:07

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  มีความประสงค์
รับสมัครบุคคลจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  จำนวน  ๑  อัตรา
กำหนดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  ๑๒ - ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
ถ.วัดม่อนจำศีล  ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ลำปาง  โทร. ๐๕๔-๘๒๑๕๗๒

ประกาศรับสมัคร

 
อสช.อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 08:40

          เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  นางสาวนงลักษณ์  นันตา  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  หน.กลุ่มงานพุทธศาสนศึกษาและการเผยแผ่  ได้รับมอบหมายจาก  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  เป็นประธานในพิธีเปิด  "ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า"  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  โดยมี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  ๔  รวมจำนวน  ๒๙๕  คน  จัดขึ้น  ณ  วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง  ต.เวียงเหนือ  อ.เมือง  จ.ลำปาง
อ่านเพิ่มเติม...
 
เทศกาลวิสาขบูชาและฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2012 เวลา 04:53

          จังหวัดลำปาง ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ที่ทำการปกครองจังหวัด เทศบาลนครลำปาง และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก และฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณข่วงนครลำปาง สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา และวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ลำปาง
อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมงานฉลองพุทธชยันตีฯ
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 02:10
กำหนดการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  (คลิกที่นี่)

กำหนดการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (เพิ่มเติม)

 
เชิญร่วมงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 03:43

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง 
จัดงานวันวิสาขบูชาฉลองพุทธชยันดี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
ระหว่างวันที่ ๑-๔  มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ บริเวณข่วงนครลำปาง
โดยในงานมีการจัดกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติบูชา หลากหลายรูปแบบ

กำหนดการจัดงาน

 
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 07:30

          ด้วยคณะสงฆ์และรัฐบาลได้ร่วมกันจัดงานฉลองพุทธชยันตี  ๒๖๐๐  ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  โดยมี  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานหลักในการรับสนองงานดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระโอกาสอันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
จัดสรรเงินเพื่อการศึกษาสงฆ์และบูรณะวัด
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 02:59

          เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะวัดทั่วไป  ประจำปี  ๒๕๕๕  ให้แก่วัดที่เสนอขอรับการอุดหนุนเพื่อบูรณะเสนาสนะ  รวม  ๑๒  วัด  วงเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๗๒,๐๐๐  บาท  ณ  ห้องประชุมวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง  อ.เมือง  จ.ลำปาง

          และในภาคบ่ายวันเดียวกันได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  ประจำปี  ๒๕๕๕  เพื่ออุดหนุนสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีประจำจังหวัด ค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์ ค่าตอบแทนครูสอนแผนธรรมและแผนกบาลี และค่านิเทศติดตามประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาฯ  วงเงินทั้งสิ้น  ๓,๕๗๕,๐๐๐  บาท  ณ  ห้องประชุมวัดพระเจดีย์ซาวหลัง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมจัดงานฉลองพุทธชยันตี
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:42

          เมื่อวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี  ๒๖๐๐  ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตีฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday102
mod_vvisit_counterYesterday197
mod_vvisit_counterThis week904
mod_vvisit_counterLast week1359
mod_vvisit_counterThis month4481
mod_vvisit_counterLast month8064
mod_vvisit_counterAll days766690

We have: 14 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.พ. 21, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง