JA slide show
 
Home
พิธีถวายทุนการศึกษาพระราชทาน
วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2018 เวลา 06:40

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จัดพิธีถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ถวายทุนนักเรียน ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่สามเณรที่มีผลการเรียนดี และพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง เพื่อสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
แบบฟอร์ประวัติพระภิกษุ สามเณร
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2018 เวลา 08:18
แบบกรอกประวัติพระภิกษุ สามเณร

ขอความเมตตาพระภิกษุ สามเณร ที่ยังไม่ได้กรอกแบบประวัติพระภิกษุ สามเณร

กรุณาช่วยกรอกประวัติส่งให้สำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดลำปาง หรือสามารถส่งทาง

email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
แบบสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย วัด ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2018 เวลา 04:36
แบบสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย วัด
 
พิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ" จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2018 เวลา 06:32

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ต้นแบบ จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบโล่รางวัล ณ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง โดยรางวัลที่ ๑ ได้แก่บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บ้านนาไม้แดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ บ้านผาปัง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2018 เวลา 02:41

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีพระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยในภาคเช้ามีการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง "บทบาทของเยาวชนต่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" และในภาคบ่ายมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดห้องน้ำและพัฒนาวัด ทั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนการกีฬาจังหวัดลำปางเข้าร่วมการอบรม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดลำปาง - แพร่
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2018 เวลา 08:09

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดลำปาง - แพร่ จัดประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดลำปาง - แพร่ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวัด หัวหน้าที่พักสงฆ์ พระเลขานุการ ณ วัดสามัคคีบุญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับภาระกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่เกี่ยวกับการสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2018 เวลา 02:23

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 02:54

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday16
mod_vvisit_counterYesterday274
mod_vvisit_counterThis week290
mod_vvisit_counterLast week1939
mod_vvisit_counterThis month4907
mod_vvisit_counterLast month7841
mod_vvisit_counterAll days759052

We have: 14 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ม.ค. 21, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง