JA slide show
 
Home
การเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 09:36

 

 


วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ออกเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อสังเกตการณ์ รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดสอบบาลีสนามหลวง ซึ่งได้มีการเปิดสอบประโยค ๑ - ๒ และประโยค ป.ธ. ๓, ๔, ๕ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามสอบ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 09:31

 

 


วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วัดมิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่แข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 09:26

 

 


วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนจังหวัดลำปาง ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ วิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุม และการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ในเขตอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 09:20

 

 


วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ และเลขานุการฯ ในเขตอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้ถวายความรู้ เรื่อง การบริหารวัดด้านการเงินและการจัดทำบัญชีของวัด และได้ให้ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของไวยาวัจกรวัด ณ วัดบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิศิษฎ์บวรการ อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งฮั้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบง
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 09:11

 

 


วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางกมลรัตน์ ทองจิบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิศิษฎ์บวรการ อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งฮั้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบง โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมราชา เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธี ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าบง ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 09:05

 

 


วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารมหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารมหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 08:55

 

 


วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีเปิดการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน ได้น้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยมีพระครูสิริรัตนโสภิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี มีคณะครูและคณะนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการชมนิทรรศการความสำคัญและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชา การบรรยายให้ความรู้ถึงบทบาทของเยาวชนต่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา บรรยายโดยพระครูสิริรัตนโสภิต และพระมหาศิรินันท์ ญาณโสภโณ จากนั้นได้ร่วมกันพัฒนาวัด ภายใต้หัวข้อ “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ”

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 08:45

 

 


วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๓๐ รูป เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday466
mod_vvisit_counterYesterday283
mod_vvisit_counterThis week2003
mod_vvisit_counterLast week1686
mod_vvisit_counterThis month6940
mod_vvisit_counterLast month7607
mod_vvisit_counterAll days822297

We have: 18 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ส.ค. 23, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง