JA slide show
 
Home
ร่วมโครงการปลูกป่า
วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2014 เวลา 01:45

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ วัดป่าปงสนุก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2014 เวลา 09:19

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - บำเพ็ญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ตามมติมหาเถรสมาคม ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอเถิน
วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2014 เวลา 02:07

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประชาเป็นสุข ประจำหมู่บ้าน  โดยการนำของเจ้าคณะอำเภอเถิน เจ้าคณะตำบลแม่ถอด นายอำเภอเถิน ณ วัดนาบ้านไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุม ติดตาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2014 เวลา 01:15

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตาม เสริมสร้างความพร้อมในการดำเนินงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของโรงเรียนมีความพร้อมในการดำเนินงาน ซึ่งจะได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาการเงินและบัญชี และตรวจคัดกรองสารเสพติดของนักเรียนและกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนแม่สุกศึกษา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญร่วมถวายสักการะ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 07:33

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และประชาชน ร่วมถวายสักการะและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึงวันพระราชทานเพลิงพระศพฯ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานอำนวยการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะแดงบวร วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร  ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘ เว็บไซต์ : www.watbowon.com อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฯ เฉลิมพระเกียรติ
วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 07:25

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุม ติดตาม โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:54

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตาม เสริมสร้างความพร้อมในการดำเนินงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของโรงเรียนมีความพร้อมในการดำเนินงาน ซึ่งจะได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาการเงินและบัญชี และตรวจคัดกรองสารเสพติดของนักเรียนและกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าฯ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุม ติดตาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
วันเสาร์ที่ 26 กรกฏาคม 2014 เวลา 06:20

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตาม เสริมสร้างความพร้อมในการดำเนินงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของโรงเรียนมีความพร้อมในการดำเนินงาน ซึ่งจะได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาการเงินและบัญชี และตรวจคัดกรองสารเสพติดของนักเรียนและกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday464
mod_vvisit_counterYesterday283
mod_vvisit_counterThis week2001
mod_vvisit_counterLast week1686
mod_vvisit_counterThis month6938
mod_vvisit_counterLast month7607
mod_vvisit_counterAll days822295

We have: 17 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ส.ค. 23, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง