JA slide show
 
Home
โครงการอบรมสามเณรในพระราชานุเคราะห์ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 เวลา 06:49

 

 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ จัดโครงการอบรมสามเณรในพระราชานุเคราะห์ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมทำบุญระหว่างพรรษาในวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๖๑ (วัดสามัคคีบุญญาราม)
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018 เวลา 08:27

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดกิจกรรมทำบุญระหว่างพรรษาเนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดสามัคคีบุญญาราม (ธ.) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมทำบุญกับพี่น้องคณะศรัทธาวัดสามัคคีบุญญาราม (ธ.) เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจัง

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรม Gig Cleaning Day สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2018 เวลา 08:07

 

 

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานฯ ได้จัดกิจกรรม Gig Cleaning Day (วันทำความสะอาดใหญ่) KICK OFF โครงการ ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานที่ทำงานโดยรอบ และเก็บกวาดทำความสะอาดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2018 เวลา 07:54

 

 

จังหวัดลำปาง กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการสำนักงานฯ ปฏิบัติภารกิจในพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ในภาคเช้าของวันนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2018 เวลา 09:12

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางอนงค์ ตามคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการจัดการสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมา ณ สนามสอบดังนี้ ๑.สนามสอบวัดแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม ๒.สนามสอบวัดบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ และ ๓.สนามสอบวัดปลายนาหลวง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2018 เวลา 10:19

กก

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการจัดการสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมา ณ สนามสอบดังนี้ ๑.สนามสอบวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง ๒.สนามสอบวัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว ๓.สนามสอบสามัคคีบุญญาราม อำเภอเมืองลำปาง และ ๔.สนามสอบวันศรีอ้วน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงสามเณรแกนนำ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2018 เวลา 10:25

 

 

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 จัดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสามเณรแกนนำ ให้แก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรและสามเณรแกนนำ จำนวน 160 รูป/คน ในการนี้ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ และนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้สามเณรแกนนำ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชน ซึ่งหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดอบรมให้ความรู้ตามรอยพ่อพอเพียงแบบชีวิตพอเพียง และในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะสงฆ์ อำเภอเมืองลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 เวลา 02:46

 

 

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ในเขตอำเภอเมืองลำปาง ณ ห้องประชุมวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดย พระครูอนุศาสก์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานการประชุม นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม และถวายความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบการบิณฑบาตรของพระสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday23
mod_vvisit_counterYesterday243
mod_vvisit_counterThis week1106
mod_vvisit_counterLast week1493
mod_vvisit_counterThis month8004
mod_vvisit_counterLast month6255
mod_vvisit_counterAll days776468

We have: 7 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: มี.ค. 21, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง