JA slide show
 
Home
ตรวจสอบพื้นที่ปักแนวเขตวิสุงคามสีมา วัดรัตนคูหา
วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 04:01

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมตรวจสอบพื้นที่ปักแนวเขตวิสุงคามสีมา วัดรัตนคูหา ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีงานบุญตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2018 เวลา 06:21

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญผ้าป่าลอยฟ้า งานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน เทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 เวลา 02:38

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเปิดโอกาสให้สามเณรนักเรียน ได้ร่วมแสดงผลงานด้านวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน ปี ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 06:26

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๐) ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ,รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานสงฆ์นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, พระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับผู้บริหารและนักเรียนผู้เข้าร่วมอบรม ในการนี้ มีผู้บริหาร,ครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ ร่วมในพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
วันพุธที่ 03 มกราคม 2018 เวลา 03:24

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำวนมาก ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2017 เวลา 07:26

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมีนายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง มหาวิทยาลัราชภัฎลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2017 เวลา 02:49

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง นำโดยพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวลำปาง ร่วมสวดมนต์ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พศจ.ลำปาง ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในงาน “วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล”
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017 เวลา 06:09

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล โดยมี นางบูรณี ทิพยศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday96
mod_vvisit_counterYesterday218
mod_vvisit_counterThis week804
mod_vvisit_counterLast week1515
mod_vvisit_counterThis month3941
mod_vvisit_counterLast month6710
mod_vvisit_counterAll days701492

We have: 24 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.ค. 18, 2018

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา