JA slide show
 
Home
ประชุมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 09:07

 

 

วันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์เมืองเก่าลำปางและบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกันโดยมีนายดุลยวิชญ์ รัตนภาคผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะทำงานวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 09:00

 

 

วันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมวาระโครงการ “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยเจ้าคณะอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางเป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการวัดสะอาดฯ วัดศรีรองเมือง
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 08:50

 

 

วันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมการพัฒนาวัดท่องเที่ยวตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” นำโดยนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด และจิตอาสาจังหวัดลำปาง ร่วมพัฒนาสุขภาวะของวัด เพื่อยกระดับวัดให้มีความสะอาดร่มรื่น เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมติดตามการดำเนินโครงการและเป็นขวัญกำลังใจแก่จิตอาสา ณ วัดศรีรองเมือง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2018 เวลา 04:25

 

 

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี ร่วมด้วยตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอห้างฉัตร
วันพุธที่ 21 พฤษจิกายน 2018 เวลา 08:02

 

 

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมวาระโครงการต่างๆของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และนโยบายการจัดระเบียบพระสงฆ์ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อให้การดำเนินการต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมด้วยพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอห้างฉัตร และนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอห้างฉัตร ณ วัดปันง้าว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 19 พฤษจิกายน 2018 เวลา 07:35

 

 

วันเสาร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธี ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมวาระพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปาง
วันอังคารที่ 20 พฤษจิกายน 2018 เวลา 11:11

 

 

วันอังคาร ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมวาระโครงการต่างๆของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และนโยบายการจัดระเบียบพระสงฆ์ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อให้การดำเนินการต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมด้วยพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปาง ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้แทนพระองค์มอบอาหารสัตว์พระราชทาน
วันอังคารที่ 20 พฤษจิกายน 2018 เวลา 11:05

 

 

วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีอัญเชิญสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ และ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์มอบอาหารสัตว์พระราชทานในนาม คุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง แก่สถานพักพิงสุนัขจรจัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ดูแลสัตว์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาและก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคม โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธี ณ วัดเวฬุวนาราม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday384
mod_vvisit_counterThis week404
mod_vvisit_counterLast week2397
mod_vvisit_counterThis month6480
mod_vvisit_counterLast month9701
mod_vvisit_counterAll days795428

We have: 9 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: พ.ค. 20, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง