JA slide show
 
Home
พิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 เวลา 03:33

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี ตัดปอยผม ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๙๘ คน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017 เวลา 13:38

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. จังหวัดลำปางจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ๑ ปี ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำปาง และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีกว่า ๑๐๐๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดลำปาง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบ ๑ ปี สวรรคต
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 03:38

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. จังหวัดลำปางจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบ ๑ ปี สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำปาง และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีกว่า ๑๐๐๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 07:28

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2017 เวลา 09:13

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ณ วัดศรีอ้วน อำเภอแม่ทะและวัดห้วยคิง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2017 เวลา 07:23

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และวัดสามัคคีบุญญาราม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบรางวัล โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๐
วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 08:40

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมประกวดวัดสะอาด จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการมอบรางวัล นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานการจัดโครงการ ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัดทีชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ วัดแม่กืย อำเภอเมืองลำปาง รองชนะเลิศอันดับ ๑ วัดอุมลอง อำเภอสบปราบ รองชนะเลิศอันดับ ๒ วัดกู่คำน้อย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พศจ.ลำปางจัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 เวลา 07:04

วันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนแสลมวิทยา อำเภอเถิน และโรงเรียนร่องเคาะวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จำนวน ๒๐๐ คน ณ วัดบรรพตสถิต อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday167
mod_vvisit_counterYesterday177
mod_vvisit_counterThis week167
mod_vvisit_counterLast week2282
mod_vvisit_counterThis month5305
mod_vvisit_counterLast month6879
mod_vvisit_counterAll days683552

We have: 64 guests, 1 bots online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: เม.ย. 22, 2018

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา