JA slide show
 
Home
ร่วมพิธีทอดกฐิน
วันพุธที่ 01 พฤษจิกายน 2017 เวลา 09:12

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีทอดกฐิน ณ วัดขามแดง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีลาสิกขา โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2017 เวลา 04:46

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางจัดพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเป็นพระราชกุศล อัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2017 เวลา 08:26

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปางจัดพิธีจัดเก็บเถ้าดอกไม้จันทน์ ในงานถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหิจ เทศบาลนครลำปาง องค์การบริการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และประชนชาวลำปาง ร่วมพิธีในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ มาท่าน้ำสิงห์ชัยนำคณะอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ลงเรือล่องไปตามแม่น้ำวัง วนเรือกลางแม่น้ำวังจำนวน ๓ รอบ และเริ่มพิธี โปรยเถ้าดอกไม้จันทน์ และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ กลางแม่น้ำวัง หลังจากนั้นได้อัญเชิญพระโกศ ไปประดิษฐาน ที่วัดพระแก้วดอนเต้าพระอารามหลวง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2017 เวลา 07:55

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระเมรุมาศจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปางได้จัดพิธีสงฆ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และในเวลา ๑๙.๐๐ น.เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2017 เวลา 06:14

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 98 รูป ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระปิยะมหาราช
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2017 เวลา 05:59

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางบูรณี ทิพยศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี และข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนนักเรียน นักศึกษา และองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
ถวายความรู้ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 07:51

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ถวายความรู้ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๙๘ รูป

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 เวลา 04:00

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบผ้าไตรแก่นาคผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๙๘ คน

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday178
mod_vvisit_counterYesterday177
mod_vvisit_counterThis week178
mod_vvisit_counterLast week2282
mod_vvisit_counterThis month5316
mod_vvisit_counterLast month6879
mod_vvisit_counterAll days683563

We have: 75 guests, 1 bots online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: เม.ย. 22, 2018

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา