JA slide show
 
Home
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดดอนเต้าสุชาดาราม
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2018 เวลา 04:27

 

 

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดลำปางโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางจัดพิธีเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” โดยนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง คุณจุฑาภรณ์ นันทจินดา รองผู้จัดการโครงการฯ หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง ภาคเอกชน นักเรียน จิตอาสา และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกันพัฒนาวัดให้มีความสะอาด เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ และส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการวัดสะอาดฯ วัดศรีชุม
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2018 เวลา 02:20

 

 

วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมการพัฒนาวัดท่องเที่ยวขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” โดยนายทรงพล สวสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง จิตอาสาอำเภอเมืองลำปาง และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกันพัฒนาวัด เพื่อยกระดับวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจที่มีความสะอาด ณ วัดศรีชุม ตำบลวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี ประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 09:20

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางกัลยารัตน์ ณ นคร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และข้าราชการในสังกัด ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 09:07

 

 

วันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์เมืองเก่าลำปางและบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกันโดยมีนายดุลยวิชญ์ รัตนภาคผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะทำงานวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 09:00

 

 

วันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมวาระโครงการ “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยเจ้าคณะอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางเป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการวัดสะอาดฯ วัดศรีรองเมือง
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 08:50

 

 

วันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมการพัฒนาวัดท่องเที่ยวตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” นำโดยนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด และจิตอาสาจังหวัดลำปาง ร่วมพัฒนาสุขภาวะของวัด เพื่อยกระดับวัดให้มีความสะอาดร่มรื่น เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมติดตามการดำเนินโครงการและเป็นขวัญกำลังใจแก่จิตอาสา ณ วัดศรีรองเมือง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2018 เวลา 04:25

 

 

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี ร่วมด้วยตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอห้างฉัตร
วันพุธที่ 21 พฤษจิกายน 2018 เวลา 08:02

 

 

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมวาระโครงการต่างๆของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และนโยบายการจัดระเบียบพระสงฆ์ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อให้การดำเนินการต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมด้วยพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอห้างฉัตร และนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอห้างฉัตร ณ วัดปันง้าว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday56
mod_vvisit_counterYesterday523
mod_vvisit_counterThis week1234
mod_vvisit_counterLast week3445
mod_vvisit_counterThis month7693
mod_vvisit_counterLast month10783
mod_vvisit_counterAll days786940

We have: 31 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: เม.ย. 24, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง