JA slide show
 
Home
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 02:52

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ  โดยมีข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายและฝังลูกนิมิต
วันเสาร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 11:31

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น.นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ถวายการต้อนรับสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต พระพรหมเมธี เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗(ธ)และคณะสงฆ์ธรรมยุตในพิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายและฝังลูกนิมิต ณ วัดรัตนคูหา ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีสวดถอนพัทธสีมาอุโบสถ
วันเสาร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 11:26

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีสวดถอนพัทธสีมาอุโบสถ ณวัดป่าปงสนุก ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจสอบวัดกู่มอน(ร้าง) เพื่อยกเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 03:03

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินวัดกู่มอน(ร้าง) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง และวัดพระธาตุดอยคู่แก้ว(ร้าง) ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2018 เวลา 04:49

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ทหาร ตำรวจ และประชาชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ B-NET
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2018 เวลา 04:01

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ B-NET ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาเขลางค์นคร โดยมีพระภิกษุสามเณร เข้าสอบจำนวน ๒๔๙ รูป

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะวัด
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2018 เวลา 03:27

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นเลขานุการการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ณ ห้องประชุม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจสอบพื้นที่ปักแนวเขตวิสุงคามสีมา วัดรัตนคูหา
วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 04:01

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมตรวจสอบพื้นที่ปักแนวเขตวิสุงคามสีมา วัดรัตนคูหา ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday255
mod_vvisit_counterYesterday389
mod_vvisit_counterThis week1493
mod_vvisit_counterLast week1475
mod_vvisit_counterThis month4472
mod_vvisit_counterLast month5707
mod_vvisit_counterAll days695313

We have: 18 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: มิ.ย. 21, 2018

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา