JA slide show
 
Home
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๑
วันพุธที่ 14 พฤษจิกายน 2018 เวลา 10:46

 

 

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. จังหวัดลำปางจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๑ และร่วมชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางจุจีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระสังฆาธิการ อำเภอแม่ทะ
วันจันทร์ที่ 12 พฤษจิกายน 2018 เวลา 09:47

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ศาลาประดิษฐานมณฑป วัดศรีอ้วน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี พระครูสิริชัยพิพัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด ได้นำวาระเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ และถวายความรู้ คำแนะนำแด่พระสงฆ์ในประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือชี้แจงแนวทางปฏิบัติในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว
วันศุกร์ที่ 09 พฤษจิกายน 2018 เวลา 03:28

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกมลรัตน์ ทองจิบ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมการรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง โดยได้ช่วยกันทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษใบไม้บริเวณวัด

อ่านเพิ่มเติม...
 
ถวายคำแนะนำวัดท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 06 พฤษจิกายน 2018 เวลา 03:30

 

 

เมื่อวันที่ ๕ และ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้ออกตรวจเยี่ยมวัดท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง เพื่อถวายการแนะนำในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาวัดท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส โดยวัดแรกพบปะถวายคำแนะนำแด่ พระอธิการชลฌาทิศ ชิตจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดศรีรองเมือง วัดที่ ๒ ถวายคำแนะนำแด่ พระครูสุตชยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีชุม และ วัดที่ ๓ ถวายคำแนะนำแด่ พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดเกาะวาลุการาม

อ่านเพิ่มเติม...
 
รายงานงบทดลอง
วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 2017 เวลา 04:48
รายงานงบทดลองเดือนกันยายน ๒๕๖๑
รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
รายงานงบทดลองเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
รายงานงบทดลองเดือนเมษายน ๒๕๖๑
รายงานงบทดลองเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รายงานงบทดลองเดือนมกราคม ๒๕๖๑
รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
รายงานงบทดลองเดือนกันยายน ๒๕๖๐
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018 เวลา 00:04

 

 

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระอุโบสถ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ผู้ร่วมพิธีต่างได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา ตั้งจิตอธิฐานขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพร ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมสามเณรในพระราชานุเคราะห์ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 เวลา 06:49

 

 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ จัดโครงการอบรมสามเณรในพระราชานุเคราะห์ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมทำบุญระหว่างพรรษาในวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๖๑ (วัดสามัคคีบุญญาราม)
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018 เวลา 08:27

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดกิจกรรมทำบุญระหว่างพรรษาเนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดสามัคคีบุญญาราม (ธ.) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมทำบุญกับพี่น้องคณะศรัทธาวัดสามัคคีบุญญาราม (ธ.) เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจัง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday129
mod_vvisit_counterYesterday197
mod_vvisit_counterThis week931
mod_vvisit_counterLast week1359
mod_vvisit_counterThis month4508
mod_vvisit_counterLast month8064
mod_vvisit_counterAll days766717

We have: 12 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.พ. 21, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง