JA slide show
 
Home
ร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการ ตลาดประชารัฐ จังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2017 เวลา 08:49

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการ ตลาดประชารัฐ จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ถนนสายวัฒนธรรมลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันพุธที่ 29 พฤษจิกายน 2017 เวลา 03:34

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง นำโดยพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวลำปาง ร่วมสวดมนต์ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานบุญตามรอยศรัทธา ไห้วสาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโกประจำปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ 28 พฤษจิกายน 2017 เวลา 02:45

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ร่วมพิธีงานประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไห้วสาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโกประจำปี ๒๕๖๐ ณ สุสานไตรลักษณ์ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในงานมีการจัดขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก รวม ๒๐ ขบวน และในเวลา ๑๗.๓๐ น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีถวายครัวตาน และเปิดงานประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไห้วสาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก ในพิธีเปิดมีการแสดงฟ้อนจากช่างฟ้อนจิตอาสา กว่า ๕๐๐ คน และภายในงานมีการจัดนิทรรศการประวัติหลวงพ่อเกษม เขมโก นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองลำปางจากอดีตถึงปัจจุบัน นิทรรศการเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา และการจำหน่ายสิงค้าทางวัฒนธรรม สินค้า OTOP สินค้าเกษตรจากชาวบ้านโดยตรง ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมพัฒนาสามเณรต้นแบบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษจิกายน 2017 เวลา 02:35

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาสามเณรต้นแบบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ และสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ 10 พฤษจิกายน 2017 เวลา 04:28

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามสอบวัดป่ารวก สนามสอบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สนามสอบโรงเรียนลำปางกัลยาณี สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอเมืองลำปาง สนามสอบโรงเรียนอ้อมอารีย์ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง
วันศุกร์ที่ 10 พฤษจิกายน 2017 เวลา 07:05

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท เอก ณ วัดล้อมแรด ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง
วันศุกร์ที่ 10 พฤษจิกายน 2017 เวลา 06:58

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท เอก ณ โรงเรียนแม่สุกศึกษา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก
วันจันทร์ที่ 06 พฤษจิกายน 2017 เวลา 08:34

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท เอก ณ วัดจองคำ อำเภองาว และวัดป่ารวก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday136
mod_vvisit_counterYesterday177
mod_vvisit_counterThis week136
mod_vvisit_counterLast week2282
mod_vvisit_counterThis month5274
mod_vvisit_counterLast month6879
mod_vvisit_counterAll days683521

We have: 33 guests, 1 bots online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: เม.ย. 22, 2018

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา