JA slide show
 
Home
การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๑๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2018 เวลา 02:53

 

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2018 เวลา 02:33

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดประชุมโครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมฉัตรแก้ว โรงแรมเอเชียลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร. อภิสิทธิ์ พึ่งพร ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๙ บรรยายเรื่อง แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานฯ ฉบับที่ ๕ และ นายนรัญจ์ โกศลเวช เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ บรรยายเรื่อง การนำแผนงาน กพด. สู่การปฏิบัติ และการอภิปรายผลงาน กพด.

อ่านเพิ่มเติม...
 
ทะเบียนวัดจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2018 เวลา 07:04

ขอความอนุเคราะห์วัดทุกวัดช่วยตรวจสอบรายละเอียดตำบล หมู่บ้าน ในทะเบียนวัด ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการแจ้งประสาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง โทร.๐๕๔ ๘๒๑๕๗๒

ทะเบียนวัดจังหวัดลำปาง
 
พิธีทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2018 เวลา 03:47

วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกสังกัด และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายทุนการศึกษาพระราชทาน
วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2018 เวลา 06:40

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จัดพิธีถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ถวายทุนนักเรียน ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่สามเณรที่มีผลการเรียนดี และพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง เพื่อสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
แบบฟอร์ประวัติพระภิกษุ สามเณร
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2018 เวลา 08:18
แบบกรอกประวัติพระภิกษุ สามเณร

ขอความเมตตาพระภิกษุ สามเณร ที่ยังไม่ได้กรอกแบบประวัติพระภิกษุ สามเณร

กรุณาช่วยกรอกประวัติส่งให้สำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดลำปาง หรือสามารถส่งทาง

email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
แบบสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย วัด ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2018 เวลา 04:36
แบบสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย วัด
 
พิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ" จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2018 เวลา 06:32

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ต้นแบบ จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบโล่รางวัล ณ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง โดยรางวัลที่ ๑ ได้แก่บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บ้านนาไม้แดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ บ้านผาปัง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday203
mod_vvisit_counterYesterday247
mod_vvisit_counterThis week1206
mod_vvisit_counterLast week2824
mod_vvisit_counterThis month6553
mod_vvisit_counterLast month9747
mod_vvisit_counterAll days743584

We have: 10 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: พ.ย. 19, 2018

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง