JA slide show
 
Home
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018 เวลา 03:26

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิเศษวรการ(มานพ สุมงคโล)อดีตเจ้าอาวาสวัดหาดเชี่ยว ณ เมรุชั่วคราววัดหาดเชี่ยว ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018 เวลา 03:23

วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีศาสตราคู่แผ่นดินถิ่นเขลางค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดปงสนุก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 เวลา 14:15

วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ใต้ร่มพระธรรม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้าร่วมโครงการฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามการขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัด
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 เวลา 14:10

วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามการขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัด การขึ้นทะเบียนวัดร้าง การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตจังหวัดลำปาง ณ วัดสามัคคีบุญญาราม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตเข้าร่วมจำนวน ๓๓ รูป

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018 เวลา 05:29

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ใต้ร่มพระธรรม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้าร่วมโครงการบรรพชาจำนวน ๔๙ รูป

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธียกเสาเอกการก่อสร้างวิหาร
วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2018 เวลา 08:52

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พระโพธิญาณรังสี เจ้าคณะจังหวัดลำปาง แพร่ เป็นประธานพิธียกเสาเอกการก่อสร้างวิหารวัดถ้ำขุมทรัพย์จามเทวี ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และพุทธศาสนิกชนจังหวัดลำปางร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ถวายการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์
วันพุธที่ 07 มีนาคม 2018 เวลา 02:24

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ถวายการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะหนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม และพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดลำปาง ณ ท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
วันพุธที่ 07 มีนาคม 2018 เวลา 02:10

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย แพร่ ลำปาง พะเยา น่าน ถวายเครื่องราชสักการะ

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday113
mod_vvisit_counterYesterday218
mod_vvisit_counterThis week821
mod_vvisit_counterLast week1515
mod_vvisit_counterThis month3958
mod_vvisit_counterLast month6710
mod_vvisit_counterAll days701509

We have: 33 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.ค. 18, 2018

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา