JA slide show
 
Home
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ “สานสัมพันธ์ปริยัติธรรม นำความรู้สู่ชุมชน”
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2018 เวลา 04:39

 

 

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ “สานสัมพันธ์ปริยัติธรรม นำความรู้สู่ชุมชน” โดยมีนางกัญฐณา หินเมืองเก่า ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระเถรานุเถระ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ จัดโดยสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีวางพานพุ่ม และถวายราชสดุดีน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2018 เวลา 09:45

 

 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีวางพานพุ่ม และถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมมอบหมายภารกิจการจัดเตรียมงานบำเพ็ญกุศล และประชุมเพลิงสรีรสังขาร พระภัททันตะ ธัมมานันท มหาเถระ สาสนธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต (ดร.) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2018 เวลา 09:29

 

 

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมมอบหมายภารกิจการจัดเตรียมงานบำเพ็ญกุศล และประชุมเพลิงสรีรสังขาร พระภัททันตะ ธัมมานันท มหาเถระ สาสนธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต (ดร.) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าคณะอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดดอนเต้าสุชาดาราม
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2018 เวลา 04:27

 

 

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดลำปางโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางจัดพิธีเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” โดยนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง คุณจุฑาภรณ์ นันทจินดา รองผู้จัดการโครงการฯ หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง ภาคเอกชน นักเรียน จิตอาสา และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกันพัฒนาวัดให้มีความสะอาด เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ และส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการวัดสะอาดฯ วัดศรีชุม
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2018 เวลา 02:20

 

 

วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมการพัฒนาวัดท่องเที่ยวขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” โดยนายทรงพล สวสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง จิตอาสาอำเภอเมืองลำปาง และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกันพัฒนาวัด เพื่อยกระดับวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจที่มีความสะอาด ณ วัดศรีชุม ตำบลวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี ประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 09:20

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางกัลยารัตน์ ณ นคร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และข้าราชการในสังกัด ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 09:07

 

 

วันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์เมืองเก่าลำปางและบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกันโดยมีนายดุลยวิชญ์ รัตนภาคผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะทำงานวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 09:00

 

 

วันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมวาระโครงการ “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยเจ้าคณะอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางเป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday26
mod_vvisit_counterYesterday243
mod_vvisit_counterThis week1109
mod_vvisit_counterLast week1493
mod_vvisit_counterThis month8007
mod_vvisit_counterLast month6255
mod_vvisit_counterAll days776471

We have: 6 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: มี.ค. 21, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง