JA slide show
 
Home
พิธีประชุมเพลิงสรีรสังขาร พระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ สาสนธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต (ดร.)
วันพุธที่ 16 มกราคม 2019 เวลา 02:37

 

 


วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีประชุมเพลิงสรีรสังขาร พระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ สาสนธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต (ดร.) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ ณ ฌาปนสถานชั่วคราว วัดไชยมงคล (จองคา) ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก นายอมเรศ ศิลาอ่อน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตรีสุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเคลื่อนขบวนแห่สรีรสังขาร พระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ สาสนธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต (ดร.)
วันพุธที่ 16 มกราคม 2019 เวลา 02:12

 

 


วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมพิธีเคลื่อนขบวนแห่สรีรสังขาร พระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ สาสนธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต (ดร.) หรือหลวงพ่อ พระธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ พระผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากวัดท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สู่เมรุปราสาทฐานนกการเวก ณ วัดไชยมงคล (จองคา) ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง คณะสงฆ์สหภาพเมียนมา ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะศิษยานุศิษย์ ได้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จะมีการจัดพิธีประชุมเพลิงสรีรสังขาร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดไชยมงคล (จองคา) ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
วันพุธที่ 02 มกราคม 2019 เวลา 03:36

 

 

วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลนครลำปาง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๓๐๐ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดลำปางและนักท่องเที่ยว ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ “สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ”
วันพุธที่ 02 มกราคม 2019 เวลา 03:31

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ได้จัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ “สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกัน ลด ละ เลิก อบายมุกทั้งปวง สมาทานศีล สวดมนต์ และเจริญจิตภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยอัยการจังหวัดลำปาง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง นายอำเภอเมืองลำปาง หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป จนถึงเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกยอดฉัตรมณฑป และสมโภชอาราม ครบ ๑๕๐ ปี วัดต้นมื่น
วันพุธที่ 02 มกราคม 2019 เวลา 03:22

 

 

วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๙ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกยอดฉัตรมณฑป และสมโภชอาราม ครบ ๑๕๐ ปี วัดต้นมื่น โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกยอดฉัตรมณฑปประดิษฐานบนหลังคาอุโบสถ พร้อมด้วยพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ณ วัดต้นมื่น ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันพุธที่ 02 มกราคม 2019 เวลา 02:57

 

 

วันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิงสรีรสังขาร พระภัททันตะ ธัมมานันท มหาเถระ สาสนธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต (ดร.) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ
วันพุธที่ 02 มกราคม 2019 เวลา 02:32

 

 

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจการจัดเตรียมงานบำเพ็ญกุศล และประชุมเพลิงสรีรสังขาร พระภัททันตะ ธัมมานันท มหาเถระ สาสนธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต (ดร.) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพระครูวรการโกวิทย์ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และศิษยานุศิษย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2018 เวลา 04:42

 

 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday46
mod_vvisit_counterYesterday243
mod_vvisit_counterThis week1129
mod_vvisit_counterLast week1493
mod_vvisit_counterThis month8027
mod_vvisit_counterLast month6255
mod_vvisit_counterAll days776491

We have: 5 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: มี.ค. 21, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง