JA slide show
 
Home
กิจกรรมทำบุญระหว่างพรรษาในวันธรรมสวนะ
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2018 เวลา 03:52

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมทำบุญระหว่างพรรษา วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดนาแก้วตะวันตก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดย พระครูสุเขตรัตนานุรักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะคา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางนมัสการพระเถรในจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2018 เวลา 03:24

 

 

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการ ให้การต้อนรับท่าน ประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และได้นมัสการนมัสการ พระราชธรรมลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง และพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

อ่านเพิ่มเติม...
 
เหตุการณ์เพลิงไหม้วิหาร วัดแม่ทะหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2018 เวลา 09:59

 

เกิดเหตุเพลิงไหม้วิหารวัดแม่ทะหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 15.30 น. ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้ออกตรวจความเสียหายเบื้องต้น และได้ให้คำแนะนำกรณีการขอรับเงินอุดหนุนวัดประสบวินาศภัยจากเหตุอัคคีภัยให้แก่เจ้าอาวาส ผู้นำชุมชน ตลอดจนราษฎรในหมู่บ้าน และได้รายงานข้อมูลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทราบ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2018 เวลา 07:59

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตสู่ชัวิตที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 เวลา 08:44

 

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางจัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตสู่ชัวิตที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2561 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมโครงการการ จำนวน 160 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมทำบุญระหว่างพรรษาในวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๖๑
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 เวลา 02:48

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมทำบุญระหว่างพรรษา วันวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดศาลาดงลาน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดย พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอเกาะคา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
งาน "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง"
วันพุธที่ 12 กันยายน 2018 เวลา 06:21

 

 

จังหวัดลำปาง ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง” ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงหุ่นเล็ก (โจหลุยส์) การบรรยายธรรม การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๗ รูป และนิทรรศการจากกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนราชการร่วมกว่า ๓๐ บูธ ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดลำปาง การนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดและรับมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมการจัดงาน ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหัวเสือและกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง นำผลการดำเนินงานไปจัดนิทรรศการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมทำบุญระหว่างพรรษาในวันธรรมสวนะ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2018 เวลา 02:07

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมทำบุญระหว่างพรรษา ณ วัดศรีอ้วน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดย พระครูสิริชัยพิพัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่ทะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday195
mod_vvisit_counterYesterday247
mod_vvisit_counterThis week1198
mod_vvisit_counterLast week2824
mod_vvisit_counterThis month6545
mod_vvisit_counterLast month9747
mod_vvisit_counterAll days743576

We have: 8 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: พ.ย. 19, 2018

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง