JA slide show
 
Home
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์สำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 08:00

 

 


วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา๐๙.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางกมลรัตน์ ทองจิบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์สำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดลำปาง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพสกนิกรชาวลำปาง เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสัมมนาโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 07:56

 

 


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดการประชุมสัมมนาโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในแนวปฏิบัติตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ และเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย สามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น โดยได้รับความเมตตาจากพระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนประปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาฯ ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเซียลำปางโฮเต็ล ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำหรับการประชุมสัมมนาฯ ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จะต้องรับการตรวจคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 07:47

 

 


วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ของจังหวัดลำปาง โดยได้รับความเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง และพระโพธิญาณรังสี เจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่ (ธ) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกรรมการฯ และนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นกรรมการและเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ถนนวัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2020 เวลา 04:17

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
 
เงินอุดหนุนนิตยภัตฯ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2019 เวลา 08:21
เงินอุดหนุนนิตยภัตฯ เดือนกันยายน ๒๕๖๒
เงินอุดหนุนนิตยภัตฯ เดือนกันยายน ๒๕๖๒
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 06:36
ที่ ลป ๐๐๓๔/ว ๖๔๙๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ที่ ลป ๐๐๓๔/ว ๖๔๙๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2019 เวลา 05:20

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ "สวดมนต์วิถีไทย วิถีพุทธ เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่" ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กราบนมัสการสักการะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าฯคนใหม่
วันจันทร์ที่ 04 พฤษจิกายน 2019 เวลา 05:49

Outdoor In Elastikhose Naiughty Babysitter Gets Fucked In The Ass Cum On Priyamani Masturbating To A Very Hot Porn Carol Close Up Carol Clip 3 Latin Ruth Medina Pissing

 

 


วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสิธิชัย จินดาหลวง และนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้ากราบนมัสการสักการะพระเถระชั้นผู้ใหญ่จังหวัดลำปาง ได้แก่ พระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖, พระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง, พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง และพระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าฯคนใหม่ ทั้งนี้ นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday79
mod_vvisit_counterYesterday495
mod_vvisit_counterThis week79
mod_vvisit_counterLast week3412
mod_vvisit_counterThis month8382
mod_vvisit_counterLast month13452
mod_vvisit_counterAll days974248

We have: 8 guests, 1 bots online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.ย. 20, 2020

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง