JA slide show
 
Home
พิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้างและรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 18 เมษายน 2018 เวลา 08:18

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้างและรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พศจ.ลำปาง เข้าสรงน้ำขอพรพระเถระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2018 เวลา 06:50

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง สรงน้ำขอพรปีใหม่พระเถระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระราชธรรมลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ วัดบุญวาทย์วิหาร พระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง พระจินดารัตนาภรณ์ ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง พระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดต้นธงชัย พระครูอนุศาสก์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสด้วยหลักธรรมนำความสุข
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2018 เวลา 05:31

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสด้วยหลักธรรมนำความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีเจ้าคณะอำเภองาว เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีผู้สูงอายุเขตอำเภองาว จำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับฟังธรรมบรรยาย ธรรมะภาคปฏิบัติ และธรรมะสากัจฉา

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2018 เวลา 02:43

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีข้าราชการจากทุกสังกัด อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวลำปาง ร่วมพิธีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ พิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกล่าวถวายราชดุดี

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะสงฆ์อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2018 เวลา 03:12

วันพุฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมพระสังฆาธิการเขตอำเภอแม่พริก ณ วัดแม่ตั๋ง ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ในการประชุมดังกล่าวนายสุขสันต์ เหลืองวันทา ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สรรพากรจังหวัด เข้าชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่วัด

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสด้วยหลักธรรมนำความสุข
วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2018 เวลา 02:19

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสด้วยหลักธรรมนำความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีเจ้าคณะอำเภอแม่พริก เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก โดยมีผู้สูงอายุเขตอำเภอแม่พริก จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับฟังธรรมบรรยาย ธรรมะภาคปฏิบัติ และธรรมะสากัจฉา

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะสงฆ์อำเภอห้างฉัตร
วันพุธที่ 04 เมษายน 2018 เวลา 09:19

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมพระสังฆาธิการเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ณ วัดปันง้าว ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในการประชุมดังกล่าวนายกิตติโชติ ตัณฑารักษ์ สรรพากรพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สรรพากรจังหวัด เข้าชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่วัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๘๐ รูป

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีเปิดงานวันรักการอ่าน
วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2018 เวลา 06:58

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานวันรักการอ่าน "ใต้ร่มพระบารมี ๑๐ ปี ลำปางนครแห่งการอ่านสืบสานปณิธาน...เจ้าฟ้านักอ่าน" ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้มอบหนังสือ "มหานิบาตชาดก ทศชาติ ฉบับชินวร" ให้แก่ห้องสมุดประจำจังหวัด และห้องสมุดประจำอำเภอแห่งละ ๒ ชุด

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday105
mod_vvisit_counterYesterday177
mod_vvisit_counterThis week105
mod_vvisit_counterLast week2282
mod_vvisit_counterThis month5243
mod_vvisit_counterLast month6879
mod_vvisit_counterAll days683490

We have: 3 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: เม.ย. 22, 2018

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา